RIMOWA专线

RIMOWA专线服务介绍

本线路是主动向海关申报所寄物品的运输方式,特点是主动向海关申报缴税,完全符合正规操作流程的物流模式。包裹要求完全按照申报内容包装寄送,不可瞒报,假报。整个运输过程只需一个单号追踪物流信息,一单到底。

RIMOWA专线产品特点:

1. 一个包裹只能寄一个拉杆箱! 必须如实申报,填写订单中的商品信息。

2. 国际顺丰派送
   --节假日不休息,安全快捷!整个派送时效在7-12个工作日左右。

3. 丢失赔偿金额
   --取德国市场价格与购物小票相比较低的金额作为货款,同时理赔也还包括运费。

RIMOWA专线价格

Rimowa Classic Cabin S Hartschalen Koffer Silver 972.52.00.4(日默瓦 经典系列铝合金登机箱 银色 972.52.00.4)--71欧(不含DHL retour)。
由于每种型号价格不同,准确专线价格,请在下单时查询

RIMOWA专线其他注意事项

重要的事情说三遍:海关有光机,海关有光机,海关有光机。
每一个包裹都会通过光机扫描,请不要用自己的包裹试探海关的设备,如有任何夹带、误报、瞒报100%会被检查出来,所以请务必如实填写包裹内容,不要有任何夹带,对于小到1块巧克力,1包糖果或是1张面膜等等大家习以为常的会作为小赠品的行为,海关也是零容忍的,必须如实申报这点请大家一定要特别注意。

铝合金拉杆箱列表:

系列号 型号 外文名称
Classic Flight 971.52.00.4 Rimowa Classic Flight Cabin Multiwheel 971.53.00.4 Silber Sondergröße Lufthansa
Classic Flight 971.73.00.4 Rimowa Classic Flight Multiwheel Trolley 971.73.00.4
Classic Flight 971.77.00.4 RIMOWA CLASSIC FLIGHT MULTIWHEEL TROLLEY 971.77.00.4
Original 925.52.00.4 Rimowa Original Cabin S Hartschalen Koffer Silver 925.52.00.4
Original 925.52.03.4 Rimowa Original Cabin S Hartschalen Koffer Titanium 925.52.03.4
Original 925.53.03.4 Rimowa Original Cabin Hartschalen Koffer Titanium 925.53.03.4
Original 925.53.00.4 Rimowa Original Cabin Hartschalen Koffer Silver 925.53.00.4
Original 925.63.00.4 Rimowa Original Check-In M Hartschalen Koffer Silver 925.63.00.4
Original 925.63.03.4 Rimowa Original Check-In M Hartschalen Koffer Titanium 925.63.03.4
Original 925.73.00.4 Rimowa Original Check-In L Hartschalen Koffer Silver 925.73.00.4
Original 925.73.03.4 Rimowa Original Check-In L Hartschalen Koffer Titanium 925.73.03.4
Classic 972.52.00.4 Rimowa Classic Cabin S Hartschalen Koffer Silver 972.52.00.4
Classic 972.53.00.4 Rimowa Classic Cabin Hartschalen Koffer Silver 972.53.00.4
Classic 972.63.00.4 Rimowa Classic Check-In M Hartschalen Koffer Silver 972.63.00.4
Classic 972.73.00.4 Rimowa Classic Check-In L Hartschalen Koffer Silver 972.73.00.4
Hybrid 883.52.62.4 Rimowa Hybrid Cabin S Hartschalen Koffer Black Gloss 883.52.62.4
Hybrid 883.52.60.4 Rimowa Hybrid Cabin S Hartschalen Koffer Blue Gloss 883.52.60.4
Hybrid 883.53.62.4 Rimowa Hybrid Cabin Hartschalen Koffer Black Gloss 883.53.62.4
Hybrid 883.53.60.4 Rimowa Hybrid Cabin Hartschalen Koffer Blue Gloss 883.53.60.4
Hybrid 883.63.62.4 Rimowa Hybrid Check-In M Hartschalen Koffer Black Gloss 883.63.62.4
Hybrid 883.63.60.4 Rimowa Hybrid Check-In M Hartschalen Koffer Blue Gloss 883.63.60.4
Hybrid 883.73.62.4 Rimowa Hybrid Check-In L Hartschalen Koffer Black Gloss 883.73.62.4
Hybrid 883.73.60.4 Rimowa Hybrid Check-In L Hartschalen Koffer Blue Gloss 883.73.60.4